Banner - w980 - h120px

Chuyển nhượng-sáp nhập

Cập nhật: 05/07/2016
Lượt xem: 2995
Các luật sư chuyên về tư vấn M&A của HAI DANG-LEGAL đã có nhiều thành công trong các giao dịch điển hình về M&A tại Việt Nam. Thành quả này có được nhờ sự am hiểu của các luật sư về kinh doanh và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp cũng như về các vấn đề pháp lý liên quan.
Dịch vụ Tư vấn Pháp lý M&A của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn chính sách và cách thức
  • Tư vấn về chính sách của Việt Nam liên quan đến sáp nhập và mua bán công ty, bao gồm cả việc sáp nhập và mua bán công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam hoặc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn về các giao dịch, dựa trên các phân tích pháp lý, điều kiện luật định và khả năng đạt được sự phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tư vấn các giải pháp và cách tiếp cận thích hợp để thực hiện đầy đủ giao dịch.
Soạn thảo tài liệu
  • Tư vấn các tài liệu và thủ tục cần thiết để đạt được sự chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị tài liệu và hoàn tất thủ tục pháp lý;
  • Đánh giá và cung cấp dịch vụ span style="color:#000000;">,span style="color:#000000;"> pháp lý dựa trên các tài liệu do khách hàng cung cấp liên quan đến giao dịch với đề xuất pháp lý hoặc cảnh báo;
  • Trợ giúp tư vấn trong việc chuẩn bị soạn thảo các tài liệu cho đàm phán với các đề xuất pháp lý hoặc các cảnh báo cho cuộc đàm phán.
Đại diện đàm phán
  • Đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với công ty dự kiến hợp nhất hay mua bán về nội dung giao dịch, hợp đồng và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến giao dịch;
  • Đánh giá và tư vấn về nội dung đàm phán, điều chỉnh lại tài liệu và hợp đồng dựa trên kết quả đàm phán, span style="color:#000000;">,span style="color:#000000;"> .
Các dịch vụ liên quan:
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HẢI ĐĂNG
Phòng 2403, Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Số 27 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (+84 4) 22668877 Fax: (+84 4) 32272829
www.haidang-legal.com
Bản quyền thuộc về Công ty Luật TNHH Quốc tế Hải Đăng